A A A

Rekrutacja

Zapisy do Miejskiego Przedszkola Samorządowego

w Zagórowie na rok szkolny 2018/2019

odbywają się w terminie od 1 do 31 marca 2018r.

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do Przedszkola składają:1. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

2. DEKLARACJĘ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCĄ CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/19

3. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

4. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

Komplet dokumentów można pobrać w przedszkolu lub ze strony www.przedszkole-zagorow.pl z zakładki REKRUTACJA i złożyć u Dyrektora Przedszkola w w/w terminie.

                                                                                                    Dyrektor

mgr Radosława JanickaUchwałę Rady Miejskiej Zagórowa

Karta zgłoszenia dziecka

Deklaracja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

zarzadzenie_nr_7_Burmistrza

 

Czynność przetwarzania: Rekrutacja. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

 stat4u